Notice: WP_Scripts::localize hatalı çağırıldı. $l10n parametresi bir dizi olmalıdır. Komut dosyalarına rastgele verileri iletmek için bunun yerine wp_add_inline_script() işlevini kullanın. Daha fazla bilgi için lütfen WordPress hata ayıklama adresine bakın. (Bu mesaj 5.7.0 sürümünde eklendi.) in /home/tarimakademisi.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5313
Nisan Ayı Tarım Takvimi - Tarım Akademisi

Nisan Ayı Tarım Takvimi

BAĞCILIK

* Toprak işlemi bitirilir.

* Aşılama ayın ortasında sonuçlandırılır.

* Bağlar ,bağ göz kurtlarına karşı ilaçlanır. Dursban-4 veya Korban-4 kullanmakla, göz kurtlarının yanında maymuncuk,thirips, çadır tırtılı , dürmece, boynu eğri ve sigara böceğine karşı da önlem alınmış olur.

* Sürgün kurumasına karşı da ilk yaz ilaçlaması yapılır.

* Halkalı lekeye karşı ilaçlama yapılır (%1’lik bordo bulamacı).

MEYVECİLİK

* Fidanlıklarda ot çapası yapılır.

* Nisan ayının ilk haftasında , yabani meyve ağaçlarında ve çeşit değiştirmelerde , kalem aşısı işleri sonuçlandırılır.

* Meyve bahçelerinde toprak işlemes​i bitirilir.

* Çöğürlerin aşı parsellerine şaşırtma işi tamamlanır.

* Hastalık ve zararlılarla mücadele işler, sürdürülür.

SEBZECİLİK

* Tohum ekimi yapılacak tarlaların son sürümü yapılır ve diskaro çekilir. Tavın korunması için tapan ve sürgü çekilir .

* Diskaro çekilmeden önce, gübreleme yapılır ve dikimle ilgili hazırlıklar tamamlanır.

* Fideliklerde günlük sulama , zayıf gidiyorsa gübreleme ve kapak kapatma işlemleri yapılarak , yabancı otlar ayıklanır. -Mavi küf ve kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele yapılır. (Dithane M-45, Antracol, Kemoazin veya Deresol gibi ilaçlardan biri ile ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlama yağışlı havalarda tekrarlanmamalıdır).

* Geç turfanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır.

* Ilık yastıklara şaşırtılmış bulunan biber, domates ve patlıcan fideleri 15 nisandan sonra, tarladaki yerlerine dikilmeye başlanır.

* Çileklerin ilkbahar çapası yapılır.

* Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnabahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimine devam edilir.

* Kavun, karpuz tohumları hazırlanan yerlere ekilir.

* Enginarların dipleri açılarak bellenir, fazla sürgünleri ayıklanır.

* Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa yapılır.

* Dikimden önce ve sonra, tel kurtları görülürse, mücadelesi yapılır.

* Hava şartlarına göre, sulama imkanı olanlar, bu ayda sulama yapmalıdır.

* Yabancı otlar temizlenir. Fazla ot çıkmayan yerlerde, istendiğinde ikinci çapa sırasında, dip doldurma yapılabilir.

* Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması yapılır. Patates tarlalarında , tırpan kurdu saptanan yerlerde Korsülfon 35 ec, tel kurdu bulunan yerlerde Korban 25 W, yaprak biti olan yerlerde Hekthion , patates mildiyösü olan yerlerde ise Trimangol ilaçlarından tariflerine uygun şekilde kullanılır. Bu uygulama nisan sonu ile mayısın ilk haftasında yapılır.

SÜS BİTKİLERİ

Seralarda

* Kuvvetli güneş ışığı alan ve ısısı yüksek bulunan seralar havalandırılır. Camekanların üzerine kireç atılarak gölgeleme yapılır.

* Yeter derecede büyüyen fideler ay sonunda veya mayıs ayı içinde dışarıya dikilerek, geceleri soğuktan korunur.

* Kışın çiçeklenen Primula (Onbiray Çiçeği) tohumları ekilir.

* Yıldızlardan çelik almaya devam edilir.

* Devamlı çiçek açan karanfillerin saksıları değiştirilerek, güneşten korunur.

Park ve Bahçelerde

* Uzun ömürlü bitkilerin dikimi sona erer.

* Kasımpatlarında kökten ayırma yapılır. Kışın seralarda köklendirilen kasımpatı çelikleri , saksıları ile birlikte dışarı alınır.

* Mart ayında çelik alınmaya başlanan bazı süs çalılarında, çelik alma işlemine devam edilir.

* Henüz tohumları atılmamış yazlık mevsimlik çiçek tohumları ekilebilir.

* Yaprağını dökmeyen bitkilerle, ibreliler bu aydan itibaren ekim ayına kadar dikilebilir.

* Genç bitkilere herek verilir

* Mart-Nisan-Mayıs ayları özellikle ibrelilerin gübrelenmesi için uygundur. Agaçcık grubundan yeşil bitkiler, büyümelerini hızlandırmak için budanırlar. Erken çiçeklenen Forsithia, Cydonia ve benzerlerinin çiçekleri biter bitmez, bunlar da budanırlar.

* Mevsimlik çiçeklerden aslanağzı ve saraypatlarının dışarıda bulunan fideleri camlı çerçevelerle gölge yapılarak korunur.

* Çiçekleri geçen nergis ve sümbüllerin eski çiçek tepeleri kesilip, koparılır. Birkaç yaprağı ile birlikte sapları bırakılır. Bir süre sonra , bahçe düzenini sağlama açısından, topraktan sökülür ve havadar bir yerde saklanırlar. Saklanan yıldız yumruları bu ayın sonunda bahçeye dikilerek, kesme çiçek elde edilir.

TARLA BİTKİLERİ

* Yabancı ot ilaçlaması yapılır.

Baklagiller

* Yeşil bakla hasadı yapılır

* Nohut, mercimek ekimine devam edilir. Fasulye ekimi başlar.

Sanayi Bitkileri

* Ayçiçegi ekimine devam edilir.

* Pancarların çapalanması ve tekleme işlerine başlanır.

* Mısır ekimine başlanır.

* Çeltiklerin tavaları hazırlanır. Tirler sıkıştırılır.

* Ayın ikinci yarısında , çeltik ekimi yapılır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri

* Yağışın fazla olmadığı, merada da nem oranının düşük olduğu günlerde , merayı tahrip etmeyecek şekilde hayvan sokulur.

* Mera üzerinde yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için , gübre takviyesi ile beraber , buğdaygil ve baklagil karışımları ekilir.

* Merada bulunan suvatların onarımı, temizliği ve ilaçlaması yapılır.

TURUNÇGİL

*Bu ay içerisindeki yetersiz toprak nemi ürün miktarını düşürebilir. Bu nedenle toprak nemi kontrol edilmeli, gerekiyorsa sulamaya başlanmalıdır.

* Tomurcuk akarı ve Kırmızı Örümcek kontrolü ve mücadelesi.

* Yaprak biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.

* Mineola tanjelo ve diğer hassas çeşitlerde (Nova, Fortune vb.) Alternaria mücadelesi.

* Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.

* Salyangozlara karşı mücadeleye devam edilir.

* Çiçeklenme öncesi yaprak analiz sonuçlarına göre yapraktan BGD, Zn ve B ile Ca uygulamaları

* Yabancı Ot mücadelesi için sürüm veya herbisit uygulamaları

* Herhangi bir nedenle değiştirilmesine karar verilen çeşitlerin değiştirilmesi yapılır.

* Özel bakım gerektiren ağaçlara gerekli teknik işlemler uygulanır.

* Hormon uygulaması gerekiyorsa yapılır.

* Yeşil gübre bitkileri (Baklagiller) ekilmişse bunların toprağa karıştırılma işlemlerine başlanır.

* Hava yalaklarının açımı ve % 1’lik Bordo Bulamacı uygulamasına devam edilir.

HAYVANCILIK

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

* Sığırlar mevsim koşulları uygun olacağından, meradan dikkatli bir şekilde yararlandırılır. Sığırların yem ihtiyaçları verim, mera ve gelişme durumları göz önüne alınarak hesaplanır.

* Sığırlara şap aşısı uygulanır.

* Yemlik ve su kaynaklarının temizliği ve ilaçlaması yapılır. Gübrelikler kaldırılır.

* Ahır koşullarının sağlıklı olması sağlanır.

* Meme hastalıkları yönünden devamlı kontrol yapılır. Sağım süresince, birbirini izleyen iki ay arasında % 5-10 olan süt azalması miktarı, bundan daha fazla miktarda olduğunda, sağım hatası ve beslenme hatası yanında, bir hastalık olasılığı düşünülmeli, varsa iyileştirme yoluna gidilmelidir.

* Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

* Dişi kuzulardan sonra, erkek kuzular da analarından kesin olarak ayrılıp, erkek ve dişi kuzular ayrı ayrı sürüler halinde, bakım ve beslenmeye tabi tutulur.

* Damızlık kadro fazlası kuzular besiye alınarak, damızlıkların numaralama ve kuyruk kesme işleri tamamlanır.

* Yüksek yörelerde kuzu doğumları takip edilir, doğan kuzuların bakım, besleme, aşı serum ve numarataj işleri ve kuyruk kesme işlemleri titizlikle izlenir. Bu işlemler kayıt defter veya kartlarına günü gününe işlenir.

* Ayak iltihabı, şap, çiçek, şarbon gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, gerekli tedavi ve aşılar yapılır.

* Kuzulara şerit dökmeleri için ilaç içirilir.

* Ova bölgelerde, ay sonuna doğru kırkım hazırlıklarına başlanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

* Kuluçka çalışmalarına devam edilir. Kuluçka, ana makineleri ile civciv büyütme yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonuna önem verilir.

* Civcivlere solucan düşürücü ilaç verilir.

* 28-32 günlük civcivlere yalancı veba (burun-göz damla) aşısı, 7-8 haftalık olanlara inaktif yalancı veba aşısı uygulanır.

* Sürüde hastalıklı hayvan ve aşırı derecede ölüm varsa derhal veterinerliğe bilgi verilip, teşhis ve tedavi için gerekli çabalar gösterilir. (Hiçbir zaman gereksiz ve fazla dozda ilaç kullanılmamalıdır.)

* Civcivler, katlı ana makinelerinde büyütülüyorsa, yere indirilir. Kullanılacak yer, 4 haftalık 10 pilice bir metrekare yer hesabı yapılarak düzenlenir.

Arıcılık Tarımı

* Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.

* Yemlemeye devam edilir. 15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.

* Gerek duyulan kovanlara, kabartılmış petekler azar azar verilir.

* Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.

*Nisan sonlarında, kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.

* Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.

* Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa birleştirme çerçevesi kullanılarak, birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde, verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Hakkında akademi

Ayrıca Kontrol Et

Haziran Ayı Tarım Takvimi

BAĞCILIK * Yabancı ot mücadelesi yapılır. * Aşıların bakım ve kontrolleri yapılır. * Bağ mildiyösüne …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir